Aug 19 – 27, 2023
دانشگاه صنعتی اصفهان
Asia/Tehran timezone

اقامت

برای دانشجویان پذیرفته شده در مدرسه تابستانه، اقامت رایگان در طول دوره برگزاری مدرسه در نظر گرفته شده است. مکان اقامتگاه دانشجویان، خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد که در داخل دانشگاه واقع شده‌اند. هم‌چنین برای هر دانشجو، یک وعده غذای رایگان (نهار) در هر روز (شامل روزهای تعطیل) در نظر گرفته شده است. ژتون‌های روزانه برای هر وعده پس از جلسات دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های عملی بین دانشجویان توزیع خواهد شد.
 
برای وعده‌ی شام، دانشجویان می‌توانند با هزینه‌ی شخصی از رستوران‌های موجود در فضای دانشگاه استفاده کنند.
 
با نزدیک شدن به روزهای برگزاری مدرسه، اطلاعات مربوط به نحوه اقامت برای شما ایمیل خواهد شد.

تحت نظارت وف بومی